Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej  i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „ Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała i regulamin - piecza zastępcza - 3 marca 2020.pdf)Uchwała i regulamin - piecza zastępcza - 3 marca 2020[Uchwała i regulamin - piecza zastępcza - 3 marca 2020]5477 kB
Pobierz plik (zmiana uchwały 159.pdf)zmiana uchwały 159.pdf[ ]484 kB