Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa sieci wod.+przyłącza ul.Okólna, Zgorzelec dz. nr 46/5 (Obr.XI, AM-4) dz. nr 12, 14 (Obr.XI, AM-5) dz. nr 2/318 (Obr.X, AM-5) Joanna Jakiel 493
rozbudowa istniejących obiektów budowlanych , wykonanie linii elektroenergetycznej L-22B 20kV do zasilania rezerwowego stacji PT-20. dz.nr 227/52 (Obr. Turoszów, AM 1) Joanna Jakiel 469
budowa oswietlenia ścieszki pieszo - rowerowej łączącej ul. Kozaka z ul. Bolesławiecką w Zgorzelcu, dz. nr 24 (Obr.II, AM-2)dz. nr 1 (Obr.II, AM-7) dz. nr 7 (Obr.II, AM-8) Joanna Jakiel 481
budowa sieci i przyłącza wodociągowego Ruszów ul. Akacjowa 59-950 Ruszów Dz.nr 257/14, 257/15, 257/20 Joanna Jakiel 502
Zgłoszenie budowy – budowa odcinka Kanalizacji Dz. nr 8 ob. 0008, ul. Starozawidowska . 59-970 Zawidów Joanna Jakiel 520
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Kościuszki i Ul. Broniewskiego w Zgorzelcu Joanna Jakiel 451
Rozszerzenie siec o punkt oświetleniowy Dz. nr 61/3 61/4 57/2 Ob. 0010 AM-1 Studniska Górne 59-975 Sulików Joanna Jakiel 478
Rozszerzenie sieci oświetlenia drogowego o punkt oświetleniowy Dz. nr 206, 207 ob. 0011 AM-1 Sulików ul . Wiejska Joanna Jakiel 430
Budowa sieci wodoaciagowej z przyłączem wodociągowym do działki 45/9, 45/6,247/2,248, AM -1ob Koźlice Joanna Jakiel 499
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu Dz. nr 34 AM-3, 1 /2 , 2/93 AM-4 , 1,12,6 AM-5, ob. XI Joanna Jakiel 500