Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rozszerzenie sieci oświetlenia drogowego o punkt oświetleniowy Dz. nr 206, 207 ob. 0011 AM-1 Sulików ul . Wiejska Joanna Jakiel 385
Budowa sieci wodoaciagowej z przyłączem wodociągowym do działki 45/9, 45/6,247/2,248, AM -1ob Koźlice Joanna Jakiel 444
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu Dz. nr 34 AM-3, 1 /2 , 2/93 AM-4 , 1,12,6 AM-5, ob. XI Joanna Jakiel 449
Budowa sieci wodociągowej na dz nr 266/1,269,283/19,283/4 Obr. Lasow AM-1 Joanna Jakiel 471
Budowa sieci napowietrzno – kablowej oświetlenia drogowego w m. Studniska Górne na dz nr 156/2,153/2,154,78/2,220 AM-1 Obr. X Joanna Jakiel 429
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Turowskiej i Sztygarskiej w Zgorzelcu na dz nr 34, AM-3,47,2/97,69,74,73,72,71,70,46/5 AM-4 Obr. XI Joanna Jakiel 365
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu na dz nr 3/14 AM-5, Obr.X, 34,93/4,88,87,86,85,82/6,97,77/1,76/4,76/3,74,67/9,94 AM-3, 1/2,50, AM-4 Obr.XI Joanna Jakiel 360
Likwidacja kolizji projektowanego budynku z siecią wodociągową na dz nr 1099/23, AM-2, Obr. Trójca Joanna Jakiel 413
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni, na dz nr 21/33,21/40 AM-15, Obr. II Agnieszka Brdys 490
Budowa sieci oświetlenia drogowego w m. Sulików ul. Jasna dz nr 146/5, 135,148/5 AM-2 Obr. XI Joanna Jakiel 502