Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej ul.J.Kozaka, Kościuszki w Zgorzelcu -dz. nr 1 (II,5), 1 (II,7), 19/7 (II,8), 5/7, 5/8, 6 , 9/1 (IV,2), 2 (V,1) Joanna Jakiel 356
Budowa siec wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociagowymi oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej, ul. Łużyckiej. Dz.nr 1/1 6, 12,31 (Obr.VI, AM-5)dz. nr 14, 15/2(Obr.VII,AM-2)dz. nr 1, 23, 20/5, 20/71, Joanna Jakiel 355
Budowa siec wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociagowymi oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej, ul. Łużyckiej. Dz.nr 1/1 6, 12,31 (Obr.VI, AM-5)dz. nr 14, 15/2(Obr.VII,AM-2)dz. nr 1, 23, 20/5, 20/71, Joanna Jakiel 48
Budowa siec wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociagowymi oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej, ul. Łużyckiej. Dz.nr 1/1 6, 12,31 (Obr.VI, AM-5)dz. nr 14, 15/2(Obr.VII,AM-2)dz. nr 1, 23, 20/5, 20/71, Joanna Jakiel 364
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jasnej Górze na dz. nr 163/6, AM-1. Agnieszka Brdys 445
Budowa sieci wodociągowej ul Henrykowska w Zgorzelcu Dz.nr 1 AM 8 , 15/4 AM-6 1 AM 6 5/1 AM-8 Joanna Jakiel 416
Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Wegliniec – Czerwona Woda dz.nr 240 1/17 ob. Wegliniec 2095/3 ob. Czerwona Woda Joanna Jakiel 405
Budowa Kontenerowej Stacji Transformatorowej Dz.nr.8/46 8/45 13 8/22 AM2, Ob. Trzciniec Joanna Jakiel 399
Budowa sieci i przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych w Trójcy, dz. nr 439/5, 439/6, 439/7, 439/8 (Obr. Trójca) Joanna Jakiel 325
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wrociszów Dolny 30, dz. nr 163 Obr. 0013, AM-1 Agnieszka Brdys 361