budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Tylice, dz. nr 17/7, 17/10, 262, 17/9, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17 ( Obr. Tylice, AM-1)

 

  Numer rejestru     29.2018
2 Data złożenia wniosku     35.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Tylice, dz. nr 17/7, 17/10, 262, 17/9, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17          ( Obr. Tylice, AM-1)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne
przyjeto 05.09.2018r.