Budowa oświetlenia ulicznego w Pieńsku Dz. Nr 5 , 15 , 16 , 275 ,

  Numer rejestru 33/2017
2 Data złożenia wniosku 26.05.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Ul.Bolesławiecka 29

59-930 Pieńsk
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia ulicznego w Pieńsku

Dz. Nr 5 , 15 , 16 , 275 ,
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjęto  04.07.2017