Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu, dz. nr 4, 5, 6, 7/2, 8/2, 9/2 (obr. II, AM-6) Joanna Jakiel 67
budowa sieci wod-kan z przyłączami w Zgorzelcu przy ul. Okólnej, etap II, dz. nr 2/557, 2/558, 2/563 (obr. X, AM-5) Joanna Jakiel 75
budowa rurociagu osadowego dla PGE w Bogatyni przyu ul. Marii Curie Skłodowskiej Joanna Jakiel 71
budowa odwodnienia drenazem, linii energetycznej do oświetlenia, ogrodzeń na dz. nr 8/14, 8/46 ( obr. Trzciniec, AM-1)oraz remoncie końca toru nr 608 w Bogatyni przy ul. Konrada. Joanna Jakiel 101
budowa oświetlenia ulicznego w m. Radzimów, gm. Sulików dz.nr 642, 170/3 (Obr. Radzimów, Obr. Bierna, ) Joanna Jakiel 104
budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN w Łagowie, gm. Zgorzelec, dz.nr 120/2, 142, 152, 153 (Obr. Łagów, AM-1) Joanna Jakiel 105
budowa oświetlenia ulicznego , dz. nr 396, 401, 443, 423 ( Obr. Studiska Górne) Joanna Jakiel 132
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Tylice, dz. nr 17/7, 17/10, 262, 17/9, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17 ( Obr. Tylice, AM-1) Joanna Jakiel 129
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radzimów, dz. nr 457 ( Obr. Radzimów) Joanna Jakiel 145
rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej , dz. nr 257, 2 (Obr. Jedrzychowice, AM-2) Joanna Jakiel 135