Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

DPS Ostoja: Cykliczne dostawy owoców, warzyw i jaj do Domu Pomocy Społecznej “OSTOJA” w Zgorzelcu

_________________________________________