Zamówienia publiczne

Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych stosują do udzielania zamówień publicznych ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rok. (Dz. U. 2013 r. , poz. 907 ze zm.).