Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr 416/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok Iwona Połaska
Uchwała nr 415/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Żuber-Żółtowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Iwona Połaska
Uchwała nr 414/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Zgorzeleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr 413/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Zgorzeleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgor Iwona Połaska
Uchwała nr 412/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 392/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 20 Iwona Połaska
Uchwała nr 411/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub ś Iwona Połaska
Uchwała nr 410/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu" Iwona Połaska
Uchwała nr 409/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu do działania w zastępstwie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy realizacji projekt Iwona Połaska
Uchwała nr 408/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu roli beneficjenta w realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powieci Iwona Połaska
Uchwała nr 407/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok Iwona Połaska