Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 25 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonej w Zgorz Iwona Połaska
Uchwała nr XLIX/331/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego z działalności za pierwsze półrocze 2018 roku. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIX/330/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Bogatynia zadania własnego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Iwona Połaska
Uchwała nr XLIX/329/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIX/328/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na la Iwona Połaska
UCHWAŁA NR XLIX/327/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/283/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiat Iwona Połaska
UCHWAŁA NR XLIX/326/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIX/325/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/297/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł Iwona Połaska
Uchwała nr XLVIII/324/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Iwona Połaska