Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr LI/345/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości. Iwona Połaska
Uchwała nr LI/344/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr LI/343/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego Iwona Połaska
Uchwała nr LI/342/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego Iwona Połaska
Uchwała nr LI/341/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Iwona Połaska
Uchwała nr LI/340/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Iwona Połaska
Uchwała nr LI/339/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Os Iwona Połaska
UCHWAŁA NR L/338/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. Iwona Połaska
Uchwała nr L/337/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Zgorzeleckiego. Iwona Połaska
Uchwała nr L/336/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska