Komisje Rady

  • Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Kazimierz Szczech
Z-ca Przewodniczącego - Krzysztof Mazurek
Sekretarz - Małgorzata Wiśniewska
Członkowie Komisji:
- Eleonora Kozieł
- Marek Kurzyński
- Alicja Sośniak

 

  • Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta

Przewodnicząca -Eleonora Kozieł
Z-ca Przewodniczącego - Alicja Sośniak

Członkowie komisji: 
- Wiesława Kisiel - Smółka                                                           
- Marek Kurzyński
- Krzysztof Mazurek
- Alicja Sośniak
- Kazimierz Szczech
- Andrzej Tyc
- Mariusz Wieczorek
- Mateusz Włos  
- Wiktoria Rataj          
                                      

                                 

  • Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Ochrony Środowiska

Przewodniczący - Marek Dołkowski
Zastępca Przewodniczącego - Mariusz Wieczorek

Członkowie Komisji:
- Daniel Fryc
- Artur Sienkiewicz
- Kazimierz Słabicki
- Małgorzata Sokołowska
- Stanisław Żuk
- Mateusz Włos
- Wiktoria Rataj

 

  • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Przewodniczący - Sławomir Zawada
Z-ca Przewodniczącego - Wiesława Kisiel - Smółka

Członkowie Komisji:
- Artur Bieliński
- Urszula Ciupak
- Iwona Derucka
- Małgorzata Wiśniewska
- Wiktoria Rataj