Organizacje pozarządowe

  • Prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, tryb, zasady i formy zlecania realizacji zadań publicznych przez administrację publiczną organizacjom pozarządowym, uzyskiwanie przez organizacje statusu organizacji pożytku publicznego oraz nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego, a także warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy reguluje odpowiednio w/w ustawa.
  • Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizację pozarządową w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, m.in. takich jak: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, kultura, nauka, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu.
  • Przydatne adresy: www.ngo.pl( kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu), www.umwd.dolnyslask.pl( kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu)