Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa-dz.nr 360/7 AM-2 obr.Miedziana 28 luty 2014
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa-dz.nr 34/12 AM-17 obr. II Bogatynia 28 luty 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego-dz. nr 20/1 AM-5 obr VII Zgorzelec 27 luty 2014
Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie pozwolenia na budowę nr 47/2014. 21 luty 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 14 luty 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków oczyszczalni ścieków w Jędrzychowicach 12 luty 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy i przebudowy pawilonu handlowego Biedronka przy ul. Lubańskiej 12 w Zgorzelcu. 10 luty 2014
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa sieci wodociągowej do Ksawerowa w gm. Sulików 05 luty 2014
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - dz. nr 1/6 AM-3 obręb VIII Zgorzelec 05 luty 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód deszczowych z terenu projektowanej szklarni (Obr.Zatonie, AM-1) 04 luty 2014