Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia decyzji wodnoprawnej wydanej przez Starostę Zgorzeleckiego z dnia 05.04.2013r. znak: BS.6341.2.2.2013.5 W P 10 październik 2018
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie budowy 12 garaży w zabudowie szerwgowej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu 02 październik 2018
PKP S.A.: Przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Posadzie 02 październik 2018
SP: Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 18 wrzesień 2018
SP: Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 13 wrzesień 2018
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy 12 garaży w zabudowie szeregowej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu 12 wrzesień 2018
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy garażu w zabudowie szeregowej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu 12 wrzesień 2018
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o uzgodnieniu inwestycji z Wojewódzkiem Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu dotyczący budowy garażu w zabudowie szeregowej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu 30 sierpień 2018
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania o uzgodnieniu inwestycji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w sprawie budowy 12 garaży w zabudowie szeregowej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu 30 sierpień 2018
PKP S.A.: Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Weglińcu ul. Wł. Sikorskiego 2b/2 30 lipiec 2018