Ogłoszenia i informacje

Zarządzenie Nr 4 /2016 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

____________________________________________________