Ogłoszenia i informacje

Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatoniu, oznaczonej jako działka 93/6 AM-1 obręb Zatonie

_____________________________________________