Oferty i konkursy NGO

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zgorzeleckie, na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej ,,Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych, prowadzenie ogrzewalni sezonowej or KS 5
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej ,,Kapela Pogranicze” na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. ,,Łączy nas wigilijny KS 6
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Na Koń” - „Organizacja zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody. Zawody regionalne i towarzyskie z udziałem osób zagranicznych, Mistrzost KS 5
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Oddział Międzyszkolny w Zgorzelcu - „XXIX Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej Szkolnych Klubów Krajoznawczo-Turystycznych". KS 43
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Królewska Dolina-Górnołużycki Działoszyn z siedzibą w Działoszynie - „Międzynarodowy Piknik Rodzinny połączony z Dniem Dziecka". KS 40
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację "Łużyce - wczoraj i dziś" - Jakob Boehme dla uczniów szkół licealnych KS 57
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację "Łużyce - wczoraj i dziś" - Audiowizualna zapowiedż popularno-naukowego filmu dokumentalnego KS 51
Uchwała nr 346/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku kasia 95
Uchwała nr 337/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 kasia 204
Uchwała nr 329/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej kasia 142